5 syytä, miksi yrityksesi digitalisaatio ei lähde lentoon

  Sari Törmälä
  Kirjoittaja: Sari Törmälä 23.5.2017

  Aihe: Johtaminen, Digitalisaatio

  Luin mielenkiintoisen Forbesin katsauksen IT-hallinnan roolista liiketoiminnan kehittämisessä. Katsauksen taustalla on kysely, jossa 261 ylimmän johdon vastaajaa nimeää syitä, miksi liiketoiminnan kehittyminen ja IT eivät aina kulje käsi kädessä. 

  Seuraava top 5 -lista digitalisaation haasteista on poimittu kyselystä. Jos oman liiketoiminnan digitalisoituminen takkuaa, saatat painia samojen asioiden kanssa.

  Infograafi: 5 syytä, miksi yrityksesi digitalisaatio ei lähde lentoon

  01 Epätietoisuus, kuinka IT tukee parhaiten liiketoiminnnan tavoitteita

  36% Forbesin kyselyyn vastanneista oli epätietoisia, kuinka IT parhaiten tukisi liiketoimintaa.

  Suomalaisen Työn Liiton Työntekijä ja työnantajakysely 2016 -selvityksestä ilmeni, että suurin osa yrityksistä koki teknologisen murroksen olevan jo käsillä ja vaikuttavan yrityksen toimintaan, mutta silti viidesosa (21 %) yrityksistä ei uskonut työn murroksen vaikuttavan vielä pitkään aikaan tai lainkaan heidän toimintaansa. 

  Kannattaa seurata teknologiaan liittyvää uutisointia ja yrityksiä, joissa muutoksia on tehty. Markkina muuttuu nopeammin kuin odotamme ja kilpailu saattaa tulla aivan muualta kuin perinteisiltä pelikentiltä tai omalta markkinalta.

  Teknologia eikä raha enää ole este, suhteellisen pienillä investoinneilla pääsee jo alkuun. Suurin este näyttäisi olevan yritysjohdon ja avainhenkilöiden tietämyksen puute ja näkemyksen rajoittuneisuus.

  Yksi näkökulma on lähteä liikkeelle asiakaskokemuksen kautta. Mitä varten te olette olemassa ja kuinka kohtaatte asiakkaan matkan varrella? Onko kohtaamisissa turhia vaiheita tai hankaluuksia, jotka voitaisiin ohittaa? Pitääkö asiakkaan aina tulla paikan päälle vai voisiko asioinnin hoitaa kotisohvalta mihin aikaan itse haluaa? Kehittämisessä ja uusien palveluiden innovoinnissa kannattaa ottaa asiakkaat mukaan.

  02 Epävarmuus, kuinka digitalisoida ydintoiminnot

  Näin sanoo 34% Forbesin kyselyyn vastaajista.

  Näkemyksiä ja ideoita onnistuneesta toimintojen digitalisoinnista voi hakea uuden teknologian tarjoajien lisäksi perinteisemmästäkin bisneksestä. Kannattaa tutustua eri toimialojen innovaatioihin ja seurata myös mitä muualla maailmassa on tehty. Isoimmat yritykset ovat panostaneet jo pidempään digitalisaatioon ja kehittävät uutta kiihtyvällä vauhdilla, mikä osaltaan kiihdyttää muutosten läpimenoa myös kotimarkkinalla.

  Pilven tuomat mahdollisuudet, data-analytiikka, AI, AR, VR, koneoppiminen, ohjelmistorobotit, chatbotit, lohkoketjuteknologia ja muu uusi ihanuus mahdollistavat uudenlaisen tavan suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa sekä luoda uusia palveluita ja liiketoimintamalleja. Yhä useampi yritys hakee kumppaneikseen uuden teknologian start-up-yrityksiä, joissa voidaan ketterämmin luoda ja kokeilla uusia innovaatioita.

  Hyvä alku on tutustua pilvimaailmaan, koska se tarjoaa kustannustehokkaammin kuin koskaan aivan uusia työkaluja ja kehittämisen mahdollisuuksia. Katso oppaamme tietoturvallisen pilvipalveluiden valintaan.

  03 Resurssit kuluvat toiminnan ylläpitämiseen

  56% Forbesin kyselyyn vastaajista kertoi ylläpitoon liittyvien IT-kulujen kasvaneen viimeisen kolmen vuoden aikana. Samaan aikaan puolet IT-henkilöiden ajasta kuluu siihen, että valot pysyvät päällä toimistolla.

  Suosittelen pohtimaan, mitkä prosessit ovat ydinliiketoimintaanne, johon kannattaa panostaa ja kehittää omaa osaamista ja mitä voisitte ulkoistaa.

  Liiketoiminnan osaamisen yhdistäminen uuden teknologian mahdollisuuksiin pitäisi olla fokuksessa, jos haluaa pärjätä myös tulevina vuosina. Muut kuin ydinliiketoiminnan prosessit ulkoistetaan yhä useammin niihin keskittyneelle kumppanille.

  Pienemmässä skaalassa kannattaa tutkia, mitkä ovat asiantuntijoidenne keskeisimmät tehtävät ja mitkä ovat aikasyöppöjä tai turhia manuaalivaiheita, joita uuden teknologian avulla voisi automatisoida tai kokonaan jättää pois.

  Myös tietotyön tehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Uuden teknologian avulla mm. itselläni sähköpostin määrä on vähentynyt 75%.

  05 IT muuttuu liian nopeasti

  29% Forbesin kyselyyn vastaajista pitää IT:n muutosta liian nopeana. Lainatakseni IBM:n Kimmo Kaskikalliota, kyse on laajemmasta IT:n transformaatiosta, joka ei tapahdu yhdessä yössä.

  Kehityspolku kannattaa hankkeistaa, mutta ketterästi. Teknologian uudistuminen on niin nopeaa, etteivät perinteiset vesiputousmalliset vuosien hankkeet enää ole mahdollisia.

  Hyvä IT- arkkitehtuuri, joka nivoo nykyisen IT-ympäristön liiketoimintaan, on hyvä olla olemassa. Johtoryhmän priorisointi tärkeimmistä liiketoimintatavoitteista on ohjenuora ja punainen lanka kehitykselle. Liiketoiminnoista koostuva ohjausryhmä priorisoi ja tekee tarvittavat päätökset ja takaa, että muutos tukee koko organisaatiota. Kehitys tehdään ketterinä sprintteinä ja näkyvää tulosta saadaan aikaan koko ajan. Myös riskit ja kustannukset pysyvät tällä mallilla hallinnassa. 

  05 Toimintoja digitalisoidaan, mutta toimintatavat eivät silti muutu

  On häkellyttävää lukea Forbesin selvityksestä, kuinka liki kolmasosa nimeää liiketoiminnan digitalisoitumiseen sitoutumisen ongelmaksi. Ja vaikka sitouduttaisiin, viidesosa kokee silti, ettei henkilökunta osaa käyttää uusia työkaluja.

  Vanha oppi on edelleen voimassa: kannattaa investoida koulutukseen. Muutosvastarinta vähenee, kun ihminen tuntee osaavansa ja olevansa sinut uuden asian kanssa. Oppimiseen on nykyisin entistä laveammin erilaisia mahdollisuuksia lähityöpajoista webinaareihin, videoihin ja pelillistäviin oppimisympäristöihin.

  Maksaa enemmän tehdä puoliteholla ”sinne päin” vuosikausia kuin investoida alussa uudistusten kunnolliseen läpivientiin ja saada organisaatio kerralla muuttamaan työtapoja.

  Iso asia on myös työelämän muutos, johon kannattaa panostaa johtamisessa viimeistään nyt. Kollegani Mikko kiteytti digiajan johtamisen hyvin: IT:sta on tullut psykologiaa. Digiaikana työ pitää määritellä uudelleen.

  Itse uskon ihmisen läsnäolon ja osaamisen merkityksen korostuvat tulevaisuudessa. Upea uusi teknologia tulee ihmisen kumppaniksi tuomalla asiantuntijoiden käyttöön laadukkaampaa ja oikea-aikaisempaa informaatiota, tekee puolestamme rutiinihommat sekä selkeitä lainalaisuuksia noudattavat päättelyt ja päätökset. Meillä on mahdollisuus entistä paremmin kohdata työssämme toinen ihminen, mikä parantaa sekä asiakaskokemusta että työntekijäkokemusta.

   

  Jos pidit blogistani, tilaa tulevat blogit ja uutiskirje sähköpostiisi.

  Tilaa blogi ja uutiskirje!

   

  Sari Törmälä
  Asiakkuusjohtaja
  MPY Palvelut

  Jaa kirjoitus eteenpäin: