BYOD, CYOD ja firman laitepolitiikka

  Tomi Jääskeläinen
  Kirjoittaja: Tomi Jääskeläinen 26.10.2016

  Aihe: Mobiliteetti

  IT-päättäjä, kuullessasi sanaparin ”firman laitepolitiikka” sermin takaa käytäväkeskustelussa, nouseeko hiki vai hymy? Eri työtehtävien ja mieltymysten edellyttämien päätelaitevaateiden yhteensovittaminen tietoturvallisesti ei ole koskaan yksinkertaista, mutta lähtökohta asiaan on: antamalla päätösvaltaa IT-asioissa loppukäyttäjille voidaan lisätä motivaatiota, luovuutta ja helpottaa ajasta ja paikasta riippumatonta työtä.

  BYOD.jpg

  Työympäristö muuttui jo

  1990 ja vielä 2000-luvun alkupuolella vallitsi yrityskentässä vahva ”Microsoft-talo” henkisyys ja sitä käytettiin jopa luomaan tiettyä mielikuvaa asiakkaille. Vahvuudeksi laskettiin tuolloin integroituminen eri järjestelmien välillä ja yhteensopivuus. Ympäristö oli stabiili ja tarvittiin vain tietyn tyyppistä osaamista.

  Mikä sitten muuttui markkinoilla 2000-luvun alun jälkeen ja yhä enenemissä määrin määrittää suuntaa nykypäivänä? Tapa tehdä työtä, sekä sovellusten siirtyminen pilveen. Entäpä meidän diginatiivi sukupolvi, joka nyt rynnii työmarkkinoille? He ovat tottuneita tietotekniikan hyödyntäjiä, päätelaitteina puhelimet, Padit, Macit ja PC:t. He ovat opiskelleet koko opiskeluaikansa digiajan ympäristöissä ja odottavat myös työpaikoilta valinnan vapautta tietotekniikan suhteen. Miksi emme tarjoaisi tätä mahdollisuutta myös työpaikalla. IT-termeihin puettuna, puhumme CYOD:sta ja BYOD:sta.

  Mikä ihmeen CYOD?

  CYOD (Choose Your Own Device) mallissa yrityksen tietohallinto määrittää yrityksen laitepoolin, josta käyttäjä voi valita mieltymyksiensä mukaisen laitteistokokoonpanonsa tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Mallin ehdottomiksi hyviksi puoliksi voidaan lukea mm:

  • Rajoitettu laitekanta (tuen tarve rajoittuu tiettyihin laite tyyppeihin / merkkeihin)
  • Ohjelmistot voidaan testata laitekokoonpanoilla ja varmistaa niiden toiminta
  • Laitteet edelleen työnantajan tai rahoitusyhtiön omaisuutta
  • Lisensoinnin helppous
  • Tietoturvan ylläpito
  • Hallinta

  Omakohtaisesta kokemuksesta CYOD-ympäristöä voin suositella asiakasyrityksille, jolla on vielä esimerkiksi käyttöjärjestelmästä riippuvaisia sovelluksia tai erityinen tarve tiukemmalle tietoturvalle. Laitteistokokoonpanojen määrä on kuitenkin mallissa hyvä pitää maltillisena hallittavuuden kannalta. Normaalisti jako valittavissa olevien laitteiden osalta on tehty noudattaen työtehtäviä, kuten esim. myynti, hallinto, tekniikka. Tai sitten vieläkin löyhemmin, kuten Arcusysillä.

  Mikä ihmeen BYOD?

  Kuinka moni meistä ajaa työmatkoja toimipisteiden välillä tai koulutuksiin omalla autolla? Eikö se olekin varsin luonteva vaihtoehto? Oma tuttu auto ja tieto sen ominaisuuksista, huoltohistoriasta jne. Tähän tähtää myös BYOD (Bring Your Own Device). Mallin ideana on, että työntekijä tekee töitä omalla päätelaitteellaan, käyttäen hyödyksi yrityksen tietojärjestelmiä. BYOD on ollut erittäin suosittu tähän mennessä luovilla aloilla, sekä yrityksissä, joissa osa työntekijöistä työskentelee yrittäjämäisesti, yrityksen sisällä. BYOD:n etuja ovat mm

  • Valinnan vapaus
  • Yhden päätelaitteen taktiikka, jota voin käyttää töissä ja vapaa-ajalla
  • Kone omassa hallinnassani
  • Voin tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta

  Sanoin alussa, ettei eri mieltymysten ja laitteiden yhteensovittaminen ole koskaan helppoa. BYOD-mallissa miettimistä aiheuttaakin mm.

  • Mahdolliset vanhat sovellukset, jotka eivät toimi kaikilla alustoilla
  • Lisensointi (yritys vastaa aina lisensseistä liiketoiminta sovelluksiin, joten lisenssien hallintaan ja seurantaan on hyvä panostaa, kun laitteet eivät suoraan ole enää yrityksen hallinnassa)
  • Riittävä koulutus ja ohjeistus tietoturvakäytännöistä
  • Teknisen tuen tarve ja osaaminen eri käyttöjärjestelmien osalta

  Entä se käyttäjätuki? BYOD:n myötä yleisin lienee ”omatuki”, jolloin osaaminen ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun löytyy käyttäjiltä itseltään. Toki tulee tukitarpeita, jolloin oma osaaminen ei riitä. Tällöin osaavan kumppanin kautta on nykypäivänä saatavissa apua puhelinsoiton tai sähköpostin kautta.

  Tietoturva monilaiteympäristössä

  Olet varmaan jo pohtinut miten varmistaa tietoturva, vieläpä kun suurin osa palveluista on nykyään pilvessä? Omakohtaisesta kokemuksesta Mac-käyttäjänä voin sanoa, että päätelaitteiden kirjo ei vaaranna tietoturvaa. Työnantajani tarjoama tietoturvapaketti suojaa työasemaani ja on työnantajan valvottavissa. Etätyöpöytäyhteyden yli käytän ohjelmistoja, jotka vaativat Windows-alustan ja Mac-tuesta vastaa oma Service Deskimme.

  Omien kokemusteni pohjalta voin sanoa, että BYOD ja moderni laitehallinta on parasta mitä yritysten IT-kentässä on tapahtunut pilvipalveluiden myötä. Nykyaikaiset VPN-ratkaisut, jotka takaavat luotettavan pääsyn yrityksen sisäisiin järjestelmiin, yhdistettynä nykyaikaisiin pilviratkaisuihin, kuten Office 365 ja BYOD on se, mitä yritysten IT on jo pitkään kaivannut.

  Lisäksi näen tärkeänä sen, että nykyaikaiset työvälineet luovat uskottavuutta myös omiin asiakkaisiinne. Se luo mielikuvan edelläkävijästä, yrityksen ajan hermolla elämisestä, rohkeudesta kokeilla uusia asioita ja tapoja tehdä asioita toisin.

  Millaisia kokemuksia sinulla on?

  Jaa kirjoitus eteenpäin: