Ennakoiva hallinta ja mustien  ruutujen miehet

  Harri Takala
  Kirjoittaja: Harri Takala 8.1.2018

  Aihe: Tietohallinto, Konesali, Ennakoiva hallinta

  Kaikki on muuttunut –  melkein

  Tietohallinto on muutoksessa ja jatkuvassa teknologiamurroksessa. Uusia ratkaisuja ja sovelluksia otetaan käyttöön, pilvipalvelut korvaavat paikallisia ratkaisuja ja erilaiset mobiilikäytön teknologiat leviävät. IT-asiantuntijoiden rooli ja fokus muuttuvat. Samaan aikaan kun keskitetty infrastruktuuri katoaa pilvipalveluihin ja konesaleihin, alkaa mieleen hiipiä ajatus, että mihin verkko- ja palvelinjärjestelmien asiantuntijoita enää tarvitaan.

  Asennukset ovat helpottuneet ja ratkaisujen toimivuus yleisesti on parantunut. Samaan aikaan IT on kuitenkin myös levinnyt laajemmalle ja laajemmalle ja keskitetyn ympäristön haasteiden vähentyessä integraatiot ovat tuoneet vähintäänkin yhtä isoja pulmia tikettijonoihin. Kaikessa muutoksessa on kuitenkin myös pysyvyyttä - tai ehkä toisinpäin asioita, joiden merkitys muutoksessa on korostunut entisestään. Ennakoiva hallinta on tämän päivän IT:n teknisen hallinnan kulmakivi.

   

  ”Ennakoiva hallinta ei perusteiltaan ole muuttunut vuosien saatossa mihinkään. Edelleen tarkoituksena on valvonnan ja kontrollien avulla tunnistaa poikkeamia ja häiriöitä ympäristössä ja korjata näihin liittyviä ongelmia ennen seurausvaikutuksia.”

   

  Se varmistaa erilaisin ylläpidon keinoin, että vaikka pinnan alla IT:n rakenteet voivat olla kovassakin paineessa ja rasituksessa, liiketoiminta saa rauhassa kellua tyynessä vedessä ja rakentaa menestystä. Ja jos pinnan alla olevat rakenteet pettävät, liiketoiminta kylpee kuin pilkkijä kevätjäillä.

  Tietohallinnon robotit

  Ennakoivan hallinnan toteuttamisessa kaksi asiaa nousee ylitse muiden: työkalut ja asiantuntemus. Ympäristöjen moniulotteisuus ja lukemattomat yksityiskohdat, joilla kaikilla on merkitystä, pakottavat erilaisten työkalujen ja järjestelmien käyttöön. Reaaliaikainen tilannekuva ja monitasoiset syvälle erilaisten teknisten palveluiden rakenteisiin menevät valvontakomponentit ovat välttämättömiä.

  Pidemmälle viedyissä ratkaisuissa valvontaa on täydennetty myös erilaisilla itseparantamistyökaluilla, jotka on ohjelmoitu määriteltyihin korjaaviin toimiin tiettyjen raja-arvojen täyttyessä. Ylläpitoon liittyvissä tehtävissä järjestelmät ovat vastaavasti ottaneet merkittävän roolin ja ne hoitavat erilaisia rutinoituneita massatehtäviä ja huolehtivat niistä väsymättä ja unohtamatta. Tietohallinnon omat robotisoidut prosessit käyvät ja kukkuvat.

  Työkaluissa ollaan kuitenkin menossa niin pitkälle ja niin moniulotteisiin asioihin, että ne ovat muodostumassa monimutkaisemmiksi ja vaativammiksi kuin itse hallittava ympäristö. Tämä on kuitenkin osa luonnollista kehitystä ja täysin välttämätöntä. Vain näin hallinnan vaatimuksiin pystytään vastaamaan riittävän kattavasti ja toisaalta niukat asiantuntijaresurssit voidaan keskittää oikeisiin asioihin. Tämä pakottaa miettimään myös resursointia ja omien voimavarojen fokusta.

  Lataa opas: Ymmärrys tietohallinnon haasteisiin

  Edellytys vaatimustenmukaisuudelle

  Ennakoivan hallinnan merkitys korostuu edelleen ja taustalla ovat hyvin usein tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Käytettävyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden vaaliminen tietoturvallisuuden kolmiossa vaatii hyvin monenlaisia suojaus- ja hallintakeinoja. Mikäli et ole innostunut näiden murtumisesta johtuvien tulipalojen sammuttamisesta on ennakoivaan hallintaan panostaminen välttämätöntä.

   

  ”Kun bitit menevät sopivasti poikittain ja mukaan sekoitetaan vielä sopiva tietomurto, voi tilanne olla, ettei ole enää tulipalokaan sammutettavaksi. Vain savuavat liiketoiminnan rauniot.”

   

  Ennakoiva hallinta on huomioitu myös tietoturvastandardeissa ja esim. ISO27001:ssä se näyttäytyy useassa hallintakeinossa. Käyttöturvallisuuden lukuisat osa-alueet, tietoturvahäiriöiden hallinta ja monet muut alueet sisältävät erilaisia vaatimuksia laadukkaaseen ja kattavaan hallintaan. Käytännössä ilman kattavaa ennakoivan hallinnan prosessipakettia ja työkaluja on turha odotella sertifikaattia postilaatikosta.

  Mustien ruutujen miehet

  Asiantuntemusta tarvitaan edelleen ja kokonaisuus on mutkisunut ja laajentunut. Virhetilanteita syntyy harvemmin, mutta ne voivat vastaavasti olla vaikeampia kuin ennen. Vanhat kunnon laiteviat kertovat itsestään usein selkeästi ennakoivan hallinnan työkalujen hälytyksissä. Konfigurointi- ja ohjelmistovirheiden tunnistaminen tai korjaaminen onkin jo vaikeampaa ja ne edellyttävät jo vähän ilkeämpien kavereiden kirjautumista. Näissä korostuvat teknisen valvonnan lisäksi myös asiantuntijakontrollit. Aika ajoin järjestelmiin tulee tehdä asiantuntijavierailuja, joiden avulla varmistetaan, että ne toimivat oikein, eikä niihin liity piileviä ongelmia. Teknisen valvonnan toimivuuteen ei saa luottaa sokeasti.

   

  ”Aina välillä kuitenkin tulee vastaan tilanteita, joissa ennakoinnin suhteen ollaan viimeisillä rajoilla tai jo vähän ylikin, ja silloin kutsumme apuun mustien ruutujen miehet. Nämä kaverit jatkavat siitä mihin muut pysähtyvät.”

   

   

  Järjestelmään kirjautumisen jälkeen aukeaa komentokehote ja hiljainen, määrätietoinen näppäimistön naputus alkaa. Viallinen järjestelmä joutuu lopulta taipumaan ja palautumaan. Aina emme halua edes tietää kuinka lähellä käytiin. Logoffin jälkeen voi melkein kuulla järjestelmän huokauksen, kun tohtori on tehnyt jälleen ihmeparannuksia.

  Ennakoivan hallinnan vaikutusketju on pitkä ja käytännössä se alkaa tapahtumien ja häiriönhallinnan toteuttamisesta teknisen hallinnan keinoin. Se jatkuu yhä useammin robotisoitujen ylläpitotehtävien suorittamisena ja edelleen säännöllisinä asiantuntijakontrolleina sekä välillä korjaavina toimina, kun kaikki ei mennytkään kuin piti. Edelleen ennakoiva hallinta vaatii hyvät työkalut, jäntevän ja laadukkaan prosessin ja aina myös asiantuntijoita.

  Mikään ei ole muuttunut.

   

  Harri Takala
  CDO
  MPY Palvelut 

  Blogin kirjoittaja Harri Takala toimii MPY Palvelujen digitalisaatiojohtajana. Hänen taustaltaan löytyy lähes 20 vuoden kokemus tietohallinnon eri osa-alueista. Liiketoimintajärjestelmät, tietoturvallisuus ja tietohallinnon johtaminen kuuluvat Harrin erityisosaamiseen. 

    

  Jaa kirjoitus eteenpäin: