Hybridipilvi - paljon melua tyhjästä? Ei todellakaan.

  Jani Pajari
  Kirjoittaja: Jani Pajari 11.10.2016

  Aihe: Pilvipalvelut

  Pilvipalveluiden käyttö lisääntyy yrityksissä äärimmäisen nopeasti, ja se on johtamassa vääjäämättä hybridipilvi-ympäristöihin. Kysyimme IBM:n Kimmo Kaskikalliolta ja MPY:n Jani Pajarilta mistä hybridipilvessä on oikeasti kyse!

  Mikä on hybridipilvi ja mitä hyötyjä se tarjoaa?

  Pajari: ”Minä näen hybridipilven ikään kuin yrityksen oman perus it-ympäristön jatkeena, jossa se voi käyttää tehokkaasti myös pilviresursseja. Kyse on viime kädessä yrityksen liiketoiminnan arvon kasvattamisesta sekä kyvystä reagoida nopeasti toimintaympäristön, markkinan ja teknologian muutoksiin.”

  Kaskikallio: ”Hybridipilvi, eli useamman kuin yhden pilven yhdistelmä, tarjoaa joustavuutta ja skaalautuvuutta innovaatioiden sekä palveluiden kehittämiseen. Se voi olla oman konesalin ja pilvitarjoajan konesalin tai useamman pilvitarjoajan integroitu yhdistelmä.”

  Pajari: ”Hybridipilvi soveltuu erinomaisesti ohjelmistojen kehitykseen ja testaukseen. Go to market -aika nopeutuu, ja yritys voi kehittää sovelluksiaan kustannustehokkaasti. Siitä on suurta hyötyä myös verkkokaupoissa ja muissa digitaalisissa palveluissa, joissa käyttäjämäärät vaihtelevat suuresti.”

  Kuinka nopeasti uskot hybridipilven yleistyvän?

  Kaskikallio: ”Jokainen vakiintunut yritys, joka lähtee käyttämään pilvipalveluita, päätyy lopulta hybridipilveen. Kyse on laajemmasta it:n transformaatiosta, joka ei tapahdu yhdessä yössä. Perinteiset it-järjestelmät ja pilveen siirretyt järjestelmät on saatava toimimaan yhdessä.”

  Pajari: ”En ole yllättynyt siitä, että hybridipilvi herättää asiakkaidemme keskuudessa nyt suurta kiinnostusta. Kuka nyt ei haluaisi käyttöönsä molempien maailmojen parhaita ominaisuuksia? Monia arveluttaa edelleen pilvipalveluiden tietoturva mutta pelot laantuvat, kun tietoisuus hybridipilvestä leviää. Vastuullinen kumppani varmistaa kyllä tietoturvan, ja tarjoaa palvelut parhaimmillaan Katakri-auditoiduista ympäristöistä.”

  Miten näet hybridipilven osana yritysten it-arkkitehtuurien laajempaa murrosta?

  Kaskikallio: ”Se on it-transformaation syvintä ydintä, joka liittyy vahvasti siihen, miten sovelluksia kehitetään ja käytetään. Hybridipilvi on murroksen kiihdyttäjä ja mahdollistaja.”

  Pajari: ”Yrityksissä on yhä suurempia vaikeuksia hallita monimutkaisia it-arkkitehtuureja. Digitalisoituvassa taloudessa on vaikea menestyä, mikäli yritys ei kykene hyödyntämään nopeasti kehittyviä pilviteknologioita. Tilanne ajautuu kestämättömäksi, mikäli kukaan ei kanna vastuuta kokonaisuudesta. Hybridipilvi tarjoaa jatkuvuutta, hallittavuutta ja innovatiivisuutta.”

  Mitä vinkkejä antaisit hybridipilven ostajalle?

  Kaskikallio: ”On määriteltävä mitä pilvipalvelulla ja hybridipilvellä tavoitellaan. Kutsuisin jo tässä vaiheessa Cloud Advisorin kylään keskustelemaan asioista. Suunnittelun tekisin huolella, ja toteutuksen vaiheittain. Kumppanin on kyettävä tarjoamaan laaja kirjo vaihtoehtoja pilven toteuttamiseen joko paikallisesti tai julkisesta pilvestä samalla käyttökokemuksella. Varmistaisin valinnan vapauden, ja panostaisin avoimiin teknologioihin.”

  Pajari: ”Asiat kannattaa käydä liiketoiminnan tarpeiden kautta perusteellisesti läpi, jonka jälkeen nähdään minkälainen kokonaisuus hybridipilveen kannattaa viedä. Osaava kumppani auttaa tekemään oikeita valintoja, ja kantaa vastuun.”

  Yrityksen opas hybridipilveen

  MPY_hybridipilviopas-1.png

  Kenelle hybridipilvi sopii, miksi ja mihin tilanteisiin? Miten alkuun ja kuinka ostaa hybridiratkaisuja? Näihin kysymyksiin saat vastauksia lataamalla yrityksen oppaan hybdiripilveen.

   

  Jaa kirjoitus eteenpäin: