Hyvää uutta vuotta 2019!

  Milla Koivuluoma
  Kirjoittaja: Milla Koivuluoma 23.10.2018

  Aihe: Johtaminen, Data, Investoiminen

  Digitalisaatio, robotiikka, industry 4.0, tekoäly, koneoppinen… Tämän hetken suosituimmat termit ovat melkoisia sanahirviöitä. Termihypetyksen takana on kuitenkin valtava määrä tutkimusta, dataa sekä tuotekehitystä - jokaisen termin johtavana ajatuksena on tieto ja sen hyödyntäminen toiminnan parantamisessa.

  Näiden asiakokonaisuuksien sisältämän informaation avulla koetetaan löytää keinoja ja vastauksia haasteisiin, jotka koskettavat kaikkia toimialoja yhtä tasavertaisesti niin tänä kuin ensikin vuonna:

  1. kuinka saadaan entistä parempaa kustannustehokkuutta,
  2. kuinka saadaan tuotteet nopeammin markkinoille,
  3. kuinka löydetään oikeat asiat ja juuri oikeaan aikaan ja
  4. miten saadaan laadullisella parannuksella liikevoitot kasvuun?  ­­

  Kaikki hypetermit pitävät sisällään niin uuden oppimista, tehokkuusajattelua kuin massatiedon hyödyntämistä kustannusten suitsimiseksi ja toiminnan virtaviivaistamiseksi. Keskustelu korkeasta kustannustasosta sekä sen laskemisesta on tavanomainen aihe monessa yrityksessä etenkin näin vuoden loppua kohti mentäessä. Kustannustehokkuuden lisääminen on aina haastava tavoite, mutta korostaisin, että budjetoinnin yhteydessä olisi ensiarvoisen tärkeää miettiä ollaanko yrityksissä valmiita investoimaan tai siirtämään osa kustannussäästöistä siihen, että pitkällä tähtäimellä yritys säilyy vahvempana ja kilpailukykyisenä. Päämääränähän on sijoitetun pääoman tuottoasteen nostaminen vahvemman kilpailukyvyn avulla. 

  Menestyvän yrityksen tunnistaa siitä, että siellä kehittämisen investoinnit nähdään tärkeänä ja johto on itsekin perehtynyt tiedolla johtamisen mahdollisuuksiin. Lisäksi johto näkee millaisia päätöksiä ja toimenpiteitä datan pohjalta voidaan tehdä – ja tekee ne. Olipa kyseessä sitten liiketoiminta tai vaikka oma erikoisalueeni eli tietohallinto, niin aina voidaan löytää avaintekijöitä, jotka mahdollistavat tehokkaimman tavan hyödyntää tietoa ja löytää piilossa olevia tehokkuuspotentiaaleja.

  Data on prosessien polttoaine

  Aiempi blogini tietojärjestelmien konmarituksesta haastoi miettimään järjestelmiä ja niiden lukumäärää yrityksissä. Kokonaismäärää pienentämällä on hallitumpaa lähteä kehittämään datan virtaukseen ja hallintaan liittyviä malleja. Olisiko siis prosessien ja järjestelmien tutkimisen jälkeen suunnattava katse entistä terävämmin jäljelle jäävien järjestelmien keräämään tietoon ja, siihen miten siitä saadaan hyöty irti?

  Kaikki yllä mainitut kokonaisuudet liittyvät dataan ja siihen mitä kaikkea voidaan saavuttaa kerätyllä tiedolla. Useissa yrityksissä on jo ymmärretty tiedon tärkeys ja tuotantolaitoksia hallitaankin jo tiedon avulla - erityisesti raaka-ainevirtoja, toimittajia, logistiikkaa. Entä jos yrityksen muuhunkin dataan alettaisiin suhtautua samalla tavalla? Data on raaka-aine tai toisaalta myös polttoaine prosesseille. Aina ei tarvitse lähteä tavoittelemaan suurinta kehitysprojektia vaan tiedolla voidaan johtaa jopa yksittäistä tuotantokonetta, joka älykkäästi kerää ympäriltään tietoa olosuhteista ja säätää omaa toimintaansa tarpeen mukaan.  

  Data to information, information to knowledge, knowledge to wisdom

  Nyt on aika miettiä mihin vuonna 2019 investoidaan ja omasta mielestäni parhaat edellytykset jatkokehittämiselle saavutetaan sillä, että asetetaan tavoitteet prosessien parantamiseen tiedon hallinnan kautta ja pidetään toimintaympäristö modernina, jolloin luodaan edellytykset tiedon keräämiseen ja jatkojalostamiseen.

  Tietoturvaa ei sovi myöskään unohtaa, sillä tieto johon ei voida luottaa, on yritykselle riskitekijä. Mitä voimakkaammin päätöksenteko nojautuu tietoon on tärkeää, että tietoa tulkitsee tahot, jotka ymmärtävät mistä ja miten tieto syntyy.

  Milla Koivuluoma
  Tietohallintopäällikkö
  MPY Palvelut 

  Milla Koivuluoma toimii MPY:llä tietohallintopäällikkönä pienille ja keskisuurille yrityksille. Hän on tiedonhallinnan asiantuntija, jonka erikoisosaamista on holistinen tietohallinnon kehittäminen ja sen johtaminen. Blogi on luettavissa myös Tekniikka&Talous -verkkojulkaisussa.

  Jos pidit blogistani, tilaa tulevat blogit ja uutiskirje sähköpostiisi.

  Tilaa blogi ja uutiskirje!

  output_RZMFBe

   

  Jaa kirjoitus eteenpäin: