Osuuspääoman korko vuodelta 2019

  23.11.2020

  MPY Osuuskunnan varsinainen kokous päätti 22.9.2020 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden ylijäämää jaetaan osuuspääoman korkona vuodelta 2019 jäsenille 15 euroa osuudelta. Osuuspääoman korko maksetaan jäsenille 31.12.2020 mennessä. Korko maksetaan jäsenille, joiden osuuksilla on ollut jäsenoikeudet täsmäytyspäivänä 31.12.2019.

  Osuuskunnalta saadusta ylijäämästä 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5.000 euron vuotuiseen yhteismäärään saakka, kun saajana on yksityishenkilö. Kun ylijäämät ylittävät 5.000 euroa, ylimenevästä määrästä on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia. Tiliotteenne on ainoa tosite maksamastamme osuusmaksun korosta. Jos maksettava ylijäämä on enintään 20 euroa, ennakonpidätystä ei toimiteta. Ennakonpidätys osuuskunnan maksamista ylijäämistä on 7,5 prosenttia, jos asiakkaan samalta osuuskunnalta verovuonna saamien ylijäämien määrä on yhteensä enintään 5.000 euroa. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 25,5 prosenttia. Ennakonpidätystä ei toimiteta muulle kuin luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksettavasta ylijäämästä.

  Muuttuneen tilinumeron ilmoittaminen

  Mikäli haluatte muuttaa koronmaksuun käytettävää pankkitiliä, pyydämme ilmoittamaan uuden tilinumeronne joko sähköpostilla osoitteeseen osuusasiat@mpy.fi tai asioimalla myymälässämme MPY Maailmassa, Mikonkatu 16, 50100 MIKKELI, 2.12.2020 mennessä. Ilmoituksesta tulisi käydä ilmi tilinumeron lisäksi osuuden omistajan nimi, henkilötunnus, ilmoittajan nimi (jos eri kuin osuuden omistaja) sekä yhteyspuhelinnumero.

  Osuusmaksuihin liittyvissä asioissa Teitä palvelee MPY:n asiakaspalvelu, p. 030 670 3033 (0,088 €/min), sähköpostiosoite: osuusasiat@mpy.fi.

  MPY Osuuskunta

  Juha Häkämies  Toimitusjohtaja

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisut MPY Osuuskuntaa vastaan vuonna 2017 nostetuissa kanteissa

  9.10.2020

  Itä-Suomen hovioikeus antoi ratkaisut maanantaina 5.10.2020 MPY Osuuskuntaa vastaan alun perin vuonna 2017 nostetuissa kanteissa. Hovioikeus on aiemman 15.2.2019 saadun käräjäoikeuden ratkaisun tavoin hylännyt suunnattua osuusantia koskevan Osuuskunnan kokouksen 9.2.2017 antamasta valtuutuspäätöksestä nostetun kanteen sekä erään yksityishenkilön ja hänen omistamiensa kantajina olleiden yhtiöiden erottamista koskevasta MPY Osuuskunnan kokouksen tekemästä päätöksestä nostetun kanteen.

  Ratkaisussaan hovioikeus on käräjäoikeuden tavoin vahvistanut MPY Osuuskunnan osuuskuntalain tulkinnan liittyen jäsenoikeuksien syntymiseen osuuskunnassa, minkä mukaan myös jäsenen, joka hankkii uusia osuuksia, on saadakseen niille täydet jäsenoikeudet haettava hallitukselta määräajassa kirjallista hyväksymistä.

  Hovioikeus on hyväksynyt - aiemman käräjäoikeudelta saadun ratkaisun tavoin - Osuuskunnan antivaltuutuspäätöksen perusteella Osuuskunnan hallituksen suunnatun annin toteuttamispäätöksestä nostetun kanteen.

  MPY Osuuskunnan hallitus perehtyy ratkaisuihin ja niiden perusteisiin sekä harkitsee sen jälkeen mahdollisia jatkotoimenpiteitä. MPY on 15.2.2019 saadun käräjäoikeuden ratkaisun perusteella tehnyt jo aiemmin korjaavia ja täsmentäviä toimenpiteitä.

  Hovioikeuden ratkaisuilla ei ole vaikutusta MPY konsernin yhtiöiden kykyyn palvella asiakkaitaan.

  Lisätietoja

  MPY Osuuskunnan toimitusjohtaja Juha Häkämies, puh 0440 190 500, juha.hakamies@mpy.fi

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  Reijo Karhinen MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajaksi

  2.10.2020

  Vuorineuvos, KTM Reijo Karhinen on valittu 1.10.2020 MPY osuuskunnan hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.

  Pitkän uran OP Ryhmässä tehnyt ja viime vaiheessa sen pääjohtajana toiminut Karhinen on syntyjään Juvalta. Hän on toiminut vuodesta 2018 alkaen työelämäprofessorina Itä-Suomen yliopistossa. Hänellä on laaja kokemus toiminnasta eri yhteisömuotojen hallituksissa ja erityisesti osuuskuntien hallituksissa.

  Reijo Karhinen

  Karhisen lisäksi MPY Osuuskunnan hallituksessa aloittaa uutena hallitusammattilainen Esa Matikainen sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Noora Talsi. Hallituksessa jatkavat Juhana Tikka varapuheenjohtajana ja jäseninä Tiina Snicker, Arto Pajunen ja Ari Liikanen.

  Lisätietoja

  MPY Osuuskunnan toimitusjohtaja Juha Häkämies, puh 0440 190 500, juha.hakamies@mpy.fi

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  MPY-konsernin henkilöstöjohtajaksi Satu Berlin

  4.9.2020

  Satu Berlin, KTT, aloittaa MPY-konsernin henkilöstöjohtajana 21.9.2020. Helsinkiläinen 40-vuotias Berlin siirtyy tehtävään Accenturelta, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2007 johtavan konsultin ja Senior Managerin -tehtävissä, muutosjohtamisen sekä henkilöstöjohtamisen uudishankkeissa.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  MPY Osuuskunnan varsinainen kokous 2020

  14.8.2020

  MPY Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään osoitteessa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli tiistaina 22.9.2020 klo 16.00.

  MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaan osuuskunnan jäsenen on saadakseen osallistua osuuskunnan kokoukseen ilmoittauduttava viimeistään seitsemän päivää ennen osuuskunnan kokousta. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa maanantaina 24.8.2020 klo 8.00 MPY:n www-sivuilla www.mpy.fi/kokous2020

  Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 15.9.2020 klo 16.00 mennessä.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  MPY-konsernin vuosikertomus 2019.

  Onnistunut vuosi 2019, MPY-konsernin liikevaihto kasvoi 36 miljoonaan ja kannattavuus parani merkittävästi.

  12.5.2020

  Vuosi 2019 oli MPY:n kannalta onnistunut. Liikevaihto kasvoi markkinoita nopeammin ja kannattavuus parani merkittävästi. Uudistimme konsernin rakennetta keskittämällä yhteiset palvelut osuuskuntaan ja jakamalla yritys- ja verkkoliiketoiminnan kummankin omiin yhtiöihinsä.

  Lue lisää

  Aihe: vuosikertomus

  MPY liiketoimintayhtiöiden hallitus nimitykset

  28.4.2020

  MPY liiketoimintayhtiöiden yhtiökokouksissa huhtikuussa nimettiin uudet hallituskokoonpanot, MPY Telecomin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juha Paanila ja MPY Yrityspalvelujen puheenjohtajana Päivi Hokkanen.

  MPY Telecom ja MPY Yrityspalvelut yhtiökokouksien vahvistamat hallitukset

  MPY Telecom Oyj:n yhtiökokouksessa 17.4.2020 hallitukseen valittiin Riitta Tiuraniemi, Juha Paanila ja Seppo Ruotsalainen. MPY Telecomin hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juha Paanila.

  MPY Yrityspalvelut Oyj:n yhtiökokouksessa 23.4.2020 hallitukseen nimettiin Päivi Hokkanen,  Juhana Tikka ja Mika Helenius. Yrityspalveluiden järjestäytymiskokouksessa MPY Yrityspalveluiden hallituksen puheenjohtajana jatkaa Päivi Hokkanen.

  Lue lisää

  Aihe: Johtaminen, Nimitykset

  MPY Osuuskunnan toimitusjohtajaksi Juha Häkämies

  30.3.2020

  MPY Osuuskunnan uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu tekniikan lisensiaatti Juha Häkämies, 49 v. Häkämies siirtyy MPY:lle Helsingin pörssissä listatun The Qt Companyn uusien liiketoimintojen Senior Vice President -tehtävistä. Häkämies on työskennellyt aiemmin Gasumin, Baswaren, Digian ja TeliaSoneran johtotehtävissä. MPY Osuuskunnan toimitusjohtajan tehtävät hän aloittaa 1.6.2020.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  MPY vahvistaa johtoaan uusilla nimityksillä

  16.1.2020

  MPY Telecomin toimitusjohtajaksi on nimetty Matias Bauer ja yhtiön hallitus vahvistui kovan luokan toimialaosaajalla, kun mukaan hallitukseen on kutsuttu DNA:n toimitusjohtajanakin toiminut Riitta Tiuraniemi.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta, jakautuminen, Telecom

  MPY jakautumisen täytäntöönpano on edennyt suunnitellusti

  2.12.2019

  MPY Palvelut Oyj:n ja MPY Osuuskunnan hallitukset päättivät syksyllä eriyttää yritys- ja verkkoliiketoiminnan sekä konsernipalvelut omiksi yhtiöikseen. Jakautuminen toteutetaan MPY:n liiketoimintorakenteiden, hallinnon ja rahoituksen selkeyttämiseksi. Täytäntöönpanon suunniteltu päivämäärä on 31.12.2019. Uudet yhtiöt jatkavat keskeytymättömästi jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Uudelleenjärjestelyn jälkeen konsernipalveluista ja sijoitusliiketoiminnasta vastaava MPY Osuuskunta omistaa 100 prosenttisesti kaksi liiketoimintayhtiötä, MPY Yrityspalvelut Oyj:n sekä MPY Telecom Oyj:n. 

  Perustetut yhtiöt ja y-tunnukset 1.1.2020 alkaen:

  MPY Osuuskunta

  Y-tunnus 0165133-1

  MPY Yrityspalvelut Oyj

  Y-tunnus 3008816-2

  MPY Telecom Oyj

  Y-Tunnus 1570688-2

   

  MPY osuuskunta

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta, jakautuminen

  Koronmaksutiedote: Osuuskunnan ylijäämä 15 euroa osuudelta

  19.11.2019

  MPY Osuuskunnan varsinainen kokous päätti 28.5.2019 hallituksen esityksen mukaisesti, että osuusmaksun korkona vuodelta 2018 jaetaan jäsenille 15 euroa osuudelta. Osuusmaksun korko maksetaan jäsenille aikaisintaan 16.12.2019. Korko maksetaan jäsenille, joiden osuuksilla on ollut jäsenoikeudet täsmäytyspäivänä 31.12.2018.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  Osuuspääoman korot vuosilta 2015-2017

  24.10.2019

  MPY Osuuskunnassa käynnistettiin kesäkuussa 2017 osuusanti. Tuolloin MPY:ssä vallitsi perustellusti käsitys, että osa osuuskunnan osuuksista tuotti oikeuden vain osuusmaksun palautukseen. Tällä perusteella osuudet eivät olleet oikeutettuja osuuspääoman korkoihin ja korkoja on jätetty maksamatta vuosilta 2015 – 2017.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  MPY osuuskunta ajankohtaiset, jakautumista koskeva suunnitelma on rekisteröity ja vastaanottavat yhtiöt on perustettu

  30.8.2019

  Osittaisjakautumista koskeva suunnitelma on rekisteröity ja vastaanottavat yhtiöt on perustettu. Tavoitteena on, että 1.1.2020 lähtien MPY Yrityspalvelut Oyj jatkaa yritysten ICT- palveluliiketoimintaa ja MPY Telecom Oyj verkkoliiketoimintaa.

  MPY osuuskunta

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  MPY-logo-valinta02

  MPY Palvelut eriyttää yritys – ja verkkoliiketoiminnan omiksi yhtiöikseen ja yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu

  19.6.2019

  MPY Palvelut ja sen omistava MPY Osuuskunta ovat päättäneet eriyttää yritys- ja verkkoliiketoiminnan sekä konsernipalvelut omiksi yhtiöikseen. Tämä mahdollistaa yritysasiakkaiden sekä verkkoliiketoiminnan kehittämisen erillisinä yhtiöinä ja selkeyttää liiketoimintarakenteita, hallintoa ja rahoitusta. Osittaisjakautumista koskeva suunnitelma on päätetty jättää rekisteröitäväksi tulevalla viikolla.

  Etelä-Savossa kuluttajia ja operaattoriasiakkaita palvelevan verkkoliiketoiminnan johtaminen, kehittäminen ja pääomatarpeet eroavat alueellisena ja pääomavaltaisena toimintana valtakunnallisesta yritys ICT - liiketoiminnasta myös erilaisen liiketoimintalogiikan vuoksi. Jakautumisen tavoitteena on mahdollistaa pääomien parempi kohdentaminen liiketoiminta-alueittain sekä selkeyttää liiketoimintojen johtamista ja sijoitustoimintaa.

  Samalla MPY Palveluiden ja MPY Osuuskunnan toimitusjohtajana syyskuusta 2015 alkaen toiminut Pekka Mettälä on päättänyt jättää yhtiön, siirtyen johtotehtäviin talon ulkopuolelle. Uuden toimitusjohtajan haku on jo käynnistetty. Väliaikaisena toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa 19.6.2019 alkaen MPY Palveluiden hallituksen puheenjohtajana toiminut Esa Matikainen. Pekka Mettälä jatkaa hallituksen erityistehtävissä irtisanomisajan loppuun 16.9.2019 saakka. MPY Palveluiden hallituksen puheenjohtajan tehtäviä hoitaa 19.6.2019 alkaen varapuheenjohtajana toiminut Juha Paanila.

  ”Pekka on asiakas- ja ihmisläheisenä johtajana tehnyt erinomaista työtä yhtiön liiketoiminnan kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi haastavassa kilpailutilanteessa. Pekan kanssa on ollut helppoa ja antoisaa tehdä yhteistyötä.” kertoo Esa Matikainen.

  Lue lisää

  Aihe: MPY Yrityspalvelut

  MPY-kokouskutsu-social-sharing-1200x628

  MPY Osuuskunnan varsinainen kokous 2019

  17.5.2019

  KOKOUSKUTSU

  MPY Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään osoitteessa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli tiistaina 28.5.2019 klo 16.00. Kokoukseen sisäänkirjautuminen alkaa kokoustiloissa klo 15.00 ja päättyy puoli tuntia ennen kokouksen alkua, klo 15.30.

  Lue lisää

  Aihe: MPY Yrityspalvelut, MPY osuuskunta

  MPY-Jäsenet-ajankohtaista-vuosikertomus-2018-social-sharing-1200x628-03

  MPY vuosikertomus 2018

  16.5.2019

   MPY Palveluiden vuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu. MPY täytti tilikaudella ansiokkaat 130 vuotta. Tilikauden painopisteet keskittyivät uuden, kolmivuotisen strategian valmistelemiseen, yrityksen kannattavuuden parantamiseen sekä organisaation kyvykkyyksien kasvattamiseen.

  Lue lisää

  Aihe: MPY Yrityspalvelut

  Etelä-Savon käräjäoikeuden päätökset MPY Osuuskuntaa vastaan vuonna 2017 nostetuissa kanteissa.

  20.2.2019

  Etelä-Savon käräjäoikeus antoi päätökset perjantaina 15.2.2019 MPY Osuuskuntaa vastaan vuonna 2017 nostetuissa kanteissa. Käräjäoikeus on hylännyt suunnattua osuusantia koskevan Osuuskunnan kokouksen valtuutuspäätöstä vastaan nostetun kanteen sekä erään yksityishenkilön ja hänen omistamiensa kantajina olevien yhtiöiden erottamista koskevaa MPY Osuuskunnan kokouksen tekemää päätöstä vastaan nostetun kanteen.

  Päätöksessään käräjäoikeus on vahvistanut MPY Osuuskunnan osuuskuntalain tulkinnan liittyen jäsenoikeuksien syntymiseen osuuskunnassa, minkä mukaan myös jäsenen, joka hankkii uusia osuuksia, on saadakseen niille täydet jäsenoikeudet haettava hallitukselta määräajassa kirjallista hyväksymistä.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  Koronmaksutiedote: Osuuskunnan ylijäämä 15 euroa osuudelta

  5.12.2018

  MPY Osuuskunnan varsinainen kokous päätti 13.6.2018 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden ylijäämä käytetään seuraavasti: osuusmaksun korkona vuodelta 2017 jaetaan jäsenille 15 euroa osuudelta, yhteensä enintään 270.285 €. Loput ylijäämästä jätetään omaan pääomaan. Osuusmaksun korko maksetaan jäsenille aikaisintaan 17.12.2018. Korko maksetaan jäsenille, joiden osuuksilla on ollut jäsenoikeudet täsmäytyspäivänä 31.12.2017.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  Työ-ei-syrji-lapio

  Työ ei syrji – ihmiset sen tekevät

  11.9.2018

  Tasa-arvoisessa Suomessa yhdenvertaisuuden pitäisi olla itsestäänselvyys, joka jää kuitenkin toteutumatta. Koska syrjinnän taustalla on liian usein asenteet tai tietämättömyys, sen poistamiseksi tarvitaan asennemuutosta ja tietoisuuden lisäämistä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Työ ei syrji -kampanjan tavoitteena on syrjinnän vähentäminen suomalaisessa työelämässä. MPY Palvelut on mukana kampanjassa ja haluamme omalla esimerkillämme muuttaa asenteita sekä osaltaan innostaa ja edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla.

  Lue lisää
  Social-sharing-1200x628-kyltti-1

  MPY Osuuskunnan varsinainen kokous 2018

  25.5.2018

  KOKOUSKUTSU

  Lue lisää
  MPY_2017_Vuosikertomus_kansi_Sivu_01

  MPY vuosikertomus 2017 on nyt julkaistu!

  24.5.2018

  MPY Palveluiden vuosikertomus vuodelta 2017 on julkaistu. 

  Lue lisää

  Aihe: MPY Yrityspalvelut

  Osuuskunnan jakama ylijäämä 15 euroa osuudelta

  8.12.2017

   

  Lue lisää
  juhakeranen-pekkamettala_1.jpg

  MPY Palvelut haastaa Suomen IT-jättiläiset: MPY kasvaa yrityskaupalla – ostaa tietohallintojohtamisen asiantuntijan Net Man Oy:n

  16.6.2017

  ICT-palvelutalo MPY Palvelut Oyj on ostanut tietohallintojohtamiseen erikoistuneen asiantuntijayrityksen Net Man Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa vahvistaa MPY:n strategista etenemistä kotimaan ICT-markkinoilla: yhtiön tavoitteena on haastaa alan isot toimijat ja kasvaa yritysostoin toimialan kärkivaikuttajaksi Suomessa.

  Lue lisää

  Aihe: MPY Yrityspalvelut, MPY osuuskunta, Yrityksille

  Pöytäkirja - MPY osuuskunnan ylimääräinen kokous 9.2.2017

  23.2.2017

  MPY Osuuskunnan ylimääräinen kokous pidettiin 9.2.2017 MAMK:ssa, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  MPY Osuuskunnan ylimääräinen kokous teki päätöksen suunnatusta osuusannista

  10.2.2017

  MPY Osuuskunta (Osuuskunta) on ylimääräisessä kokouksessaan 9.2.2017 hyväksynyt MPY Osuuskunnan hallituksen ehdotuksen osuuskuntalain 9 luvun 5 §:n mukaisesta suunnatusta osuusannista.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  Koronmaksutiedote

  20.12.2016

  MPY Osuuskunnan (entinen Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY) varsinainen kokous päätti 19.5.2016 hallituksen esityksen mukaisesti, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osuusmaksun korkona vuodelta 2015 jaetaan jäsenille 15 euroa osuudelta, yhteensä enintään 298.620 €. Loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osuuspääoman korko maksetaan joulukuun 2016 loppuun mennessä jäsenosuuksille.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  MPY Osuuskunnan jäsenrekisteri päivitetään ajantasalle

  22.11.2016

  MPY Osuuskunnan (Osuuskunta) hallitus on todennut 18.8.2016 käynnistämänsä selvityksen tulosten perusteella, että Osuuskunnan jäsenrekisteri ei kaikilta osin täytä osuuskuntalain vaatimuksia.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta

  Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n varsinainen kokous 2016

  11.5.2016

  Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n varsinainen kokous pidettiin Sokos Hotel Vaakunan tiloissa (Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli) torstaina 19.5.2016 klo 16.00. Kokoukseen sisäänkirjautuminen alkoi kokoustiloissa klo 15.00, ja päättyi puoli tuntia ennen kokouksen alkua, klo 15.30.

  Lue lisää

  Aihe: MPY osuuskunta