Etelä-Savon käräjäoikeuden päätökset MPY Osuuskuntaa vastaan vuonna 2017 nostetuissa kanteissa.

  20.2.2019

  Etelä-Savon käräjäoikeus antoi päätökset perjantaina 15.2.2019 MPY Osuuskuntaa vastaan vuonna 2017 nostetuissa kanteissa. Käräjäoikeus on hylännyt suunnattua osuusantia koskevan Osuuskunnan kokouksen valtuutuspäätöstä vastaan nostetun kanteen sekä erään yksityishenkilön ja hänen omistamiensa kantajina olevien yhtiöiden erottamista koskevaa MPY Osuuskunnan kokouksen tekemää päätöstä vastaan nostetun kanteen.

  Päätöksessään käräjäoikeus on vahvistanut MPY Osuuskunnan osuuskuntalain tulkinnan liittyen jäsenoikeuksien syntymiseen osuuskunnassa, minkä mukaan myös jäsenen, joka hankkii uusia osuuksia, on saadakseen niille täydet jäsenoikeudet haettava hallitukselta määräajassa kirjallista hyväksymistä.

  Käräjäoikeus on hyväksynyt Osuuskunnan antivaltuutuspäätöksen perusteella Osuuskunnan hallituksen suunnatun annin toteuttamispäätöstä vastaan nostetun kanteen sekä tiettyjen osuuspääoman korkojen maksamista koskevan kanteen.

  MPY Osuuskunnan hallitus tutustuu päätöksiin ja niiden perusteisiin ja harkitsee sen jälkeen vaihtoehtoja ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

  Päätökset eivät edellytä jäseniltä toimenpiteitä, eikä niillä ole vaikutusta MPY Palvelujen kykyyn palvella asiakkaitaan.

  Mainitut päätökset eivät edellytä MPY Osuuskunnan jäseniltä tässä vaiheessa toimenpiteitä. Päätöksillä ei ole vaikutusta MPY Palvelut Oyj:n sitoumukseen eikä kykyyn palvella asiakkaitaan.

   

  MPY Osuuskunta

  Seppo Ruotsalainen  Hallituksen puheenjohtaja

  Aihe: MPY osuuskunta