Onnistunut vuosi 2019, MPY-konsernin liikevaihto kasvoi 36 miljoonaan ja kannattavuus parani merkittävästi.

  12.5.2020

  Vuosi 2019 oli MPY:n kannalta onnistunut. Liikevaihto kasvoi markkinoita nopeammin ja kannattavuus parani merkittävästi. Uudistimme konsernin rakennetta keskittämällä yhteiset palvelut osuuskuntaan ja jakamalla yritys- ja verkkoliiketoiminnan kummankin omiin yhtiöihinsä.

  MPY-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 36,2 miljoonaan euroon (31,8 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja konsernin kannattavuus kehittyi suotuisasti. Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 1,0 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa 2018) ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa 2018). Konsernin vakavaraisuus on hyvä ja omavaraisuusaste 69 % (66 % vuonna 2018). Vuoden 2019 kesäkuussa tiedotimme osittaisjakautumisesta, jossa MPY Palvelut Oyj:n yritys - ja verkkoliiketoiminta sekä konsernipalvelut eriytetään omiksi yhtiöikseen. Tämä mahdollistaa yritysasiakkaille tarjottavan ICT-liiketoiminnan sekä verkkoliiketoiminnan kehittämisen erillisinä yhtiöinä ja selkeyttää liiketoimintarakenteita, hallintoa ja rahoitusta.

  Vuosikertomus 2019 Kansikuva

  Kuluttajia, pienyrityksiä ja operaattoriasiakkaita valituilla alueilla palvelevan verkkoliiketoiminnan johtaminen, kehittäminen ja pääomatarpeet eroavat vahvasti investointivetoisena liiketoimintana valtakunnallisesta nopeasyklisestä yritys-ICT -liiketoiminnasta. Jakautuminen toteutui suunnitelman mukaisesti 31.12.2019 siten, että Yritys-ICT -liiketoiminta siirtyi perustetulle MPY Yrityspalvelut Oyj:lle ja verkkoliiketoiminta jäi MPY Palvelut Oyj:öön, jonka nimeksi muutettiin MPY Telecom Oyj. MPY Osuuskunta konsernin emoyhtiönä hoitaa jatkossa konserniyhtiöiden yhteiset palvelut kuten talouden ja henkilöstöhallinnon sekä vastaa sijoitusvarallisuuden hallinnasta ja rahoituksesta. Tavoitteenamme on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas rakenne ja ketterä toiminta koko konsernissa.

  MPY-konsernin vuosikertomus 2019

  Vuoden 2019 lopulla käynnistimme myös MPY Osuuskunnan brändityön, jonka tavoitteena on vahvistaa ja yhtenäistää MPY:n mielikuvaa unohtamatta sitä, että kukin liiketoimintayhtiöistä palvelee omaa markkinaansa ja asiakaskuntaansa. Työ perustuu käsitykseemme, että brändillä on kasvava merkitys yrityksen tulevaisuuden menestykseen niin asiakasmarkkinoilla kuin nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden sekä muiden kumppanien ja sidosryhmien näkökulmasta. Erotumme markkinoilla vakaana kotimaisena, vahvasti asiakas- ja ihmisläheisenä toimijana.

  Osuuskunnan kokous syyskuussa

  Koronaepidemian vuoksi vallitsevista olosuhteista johtuen ja uusien säädösten mahdollistamana Osuuskunnan varsinainen kokous on päätetty siirtää pidettäväksi syyskuussa myöhemmin kokouskutsussa määriteltävällä tavalla, alustavasti tiistaina 22.9. Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle, että osuuspääoman korkoa jaetaan jäsenille 15,00 euroa osuutta kohden. Korkoon oikeutettuja jäsenosuuksia täsmäytyspäivänä 31.12.2019 oli yhteensä 18 214, joten osuuspääoman korkoa jaetaan yhteensä 273 210 euroa.

  Aihe: vuosikertomus