Millainen on hyvä IT-kumppani muutosten myllerryksessä?

  Sari Törmälä
  Kirjoittaja: Sari Törmälä 4.8.2016

  Aihe: Asiakaskokemus, Tietosuoja

  EU:n tietosuoja-asetus sisältää merkittäviä uusia velvoitteita ja sanktiointeja tietojen rekisteröintiin, käsittelyyn, siirtoon koneellisessa muodossa, ilmoitusvelvollisuuteen, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen.

  Hankintalain kokonaisuudistuksessa (esitys annettiin eduskunnalle 22.6.2016) puolestaan viranomaisille ja kunnille halutaan nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatu ja se, että ne tukevat esimerkiksi työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristönsuojelua.

  Rakennemuutokset ja siitä seuraava tulomuutos sekä tiukkenevat vaatimukset pistävät pohtimaan, mitä kannattaa tehdä itse, mitä yhteistyönä ja mikä ulkoistaa. 

  Hankintalain muutos antaa mahdollisuuden käyttää kumppanivalinnassa muitakin kriteereitä kuin edullisin hinta. Se on hyvä, koska usein hinta ja se, mitä sillä oikeasti saa, korreloivat hyvinkin paljon. Oletko laskenut heikosta palvelusta tai järjestelmästä aiheutuvan ylimääräisen työn ja odotteluajan hintaa?

  Kustannustehokkuutta ei saavuteta ilman prosessien ja järjestelmien kehitystä. Digitalisaatio mahdollistaa merkittäviä positiivisia muutoksia asiakaspalveluun ja työn ketteryyteen. Kehitystyö vaatii puolestaan resursseja ja oikeanlaista osaamista. Panostus omaan ydintehtävään ja sen kehittämiseen on välttämätöntä.

  Omissa resursseissa ei ole useinkaan mahdollista pitää niin suurta joukkoa, että turvataan riittävä määrä henkilöstöä peruspalveluun, hallitaan yhä kasvavat osaamisvaateet tukitoiminnoissa ja kehitetään toimintaa muutosten vaatimalla tavalla. Hyvät kumppanit ovat tarpeen, koska heille tukitoimintojen erityisosaamiset ja kehittäminen ovat ydinliiketoimintaa.

  Hyvä IT-kumppani ei katso omaa napaa, vaan ajattelee sinun parastasi

  Keskeinen kysymys on oikeanlaisen kumppanin löytäminen. Hyvä kumppani ei ole pelkkä toimittaja. Hyvä kumppani haluaa mahdollistaa liiketoimintasi kehittämisen ja toimii kaikessa pitkäjänteisesti ja liiketoimintaeettisesti. Muutosten keskellä hyvä kumppani lisää tuulta purjeisiin, huono taas jarruttaa kuin kiviriippa jalassa.

  Kumppani etsii asiakkaalle parhaat ratkaisut, eikä rajaa vaihtoehtoja itselleen eniten voittoa tuottaviin vaihtoehtoihin. Hyvä kumppani on lähellä ja toimii proaktiivisesti ja avoimesti. Se kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti ja kertoo sinulle kehitysmahdollisuuksista. Hyvä kumppani haluaa, että sinä onnistut. Se on sanansa mittainen ja luotettava!

  Sari Törmälä

  Sari Törmälä
  Myynti- ja asiakkuusjohtaja
  MPY Palvelut

  Jaa kirjoitus eteenpäin: