Uratarina: tietoturvapäällikkönä MPY:llä

  7.12.2017

  MPY:n Tampereen toimipisteellä työskentelevä Mikko Saarenpää ei valmistunut suoraan yliopistosta tietohallinnon ja tietoturvan asiantuntijaksi, vaan pohjana on yli 15 vuoden ura tuotekehityksessä ja asiakasprojekteissa ensin Nokialla ja sitten amerikkalaisessa Broadcomissa ennen Net Mania ja MPY:tä.

  MPY-Palvelut-Mikko-Saarenpaa.jpgTänä päivänä Mikko Saarenpää huolehtii useiden suomalaisyritysten tietohallinto- ja tietoturvakäytännöistä ja miettii, miten ICT:n avulla voidaan systemaattisesti kehittää ja vahvistaa asiakkaiden liiketoimintaa. Tietoturvapäällikön työ asiakasyrityksissä alkaa käytäntöjen ja ICT-ympäristön harmonisoimisella sekä suunnitelmallisuuden luomisella.

  -Tämä on pitkäjänteistä työtä, joka etenee alussa priorisoinnin ja riskienhallinnan kautta liiketoimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi, jossa avainasemassa on suunnitelmallinen kehittäminen. Perus-ICT:n ja sen elinkaaren virtaviivaistaminen ovat ensimmäisiä tehtäviä. Kun perusta on kunnossa, sen päälle on hyvä rakentaa. Tehtäväni on hieno näköalapaikka, jossa pääsee neuvonantajan roolissa kehittämään asiakkaiden digitalisaatiovalmiutta ja kasvua, Saarenpää kuvailee.

  Ulkoistettu tietohallinto- ja tietoturvapäällikkö säästää asiakkaansa hankinnoissa riihikuivaa rahaa, kun asioita tehdään systemaattisesti ja virtaviivaisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä hän mainitsee suunnitelmalliset koko elinkaarelle mietityt investoinnit.

  Keskustelukumppanina koko organisaatio

  Saarenpään oma työura suuntautui yliopisto-opintojen jälkeen Nokian Mobile Phonesin Oulun yksikköön teknisen testauksen ja suunnittelun roolien kautta tiiminvetäjäksi, ja lopulta amerikkalaisen Broadcomin palvelukseen tuotekehitykseen ja asiakasprojekteihin. Kokemusta on karttunut jokaisesta urapolusta ja ne ovat valmistaneet hyvin nykyiseen tehtävään.

  Tietoturvallisuuden kehittämisen tärkeimpänä tavoitteena on tietoturvatietoisuuden parantaminen ja avainasemassa on koko organisaation laajuinen tietoisuuden nostaminen. Jotta tietoturvallisuus jalkautuu eri puolille organisaatiota, se edellyttää sen huomiointia kaikissa prosesseissa – henkilöstöhallinnosta tilojen hallintaan ja toimittajayhteistyöhön.

  - Tietoturvapäällikön keskustelukumppaneina ovat niin yrityksen johto kuin sen koko henkilöstö tekninen henkilöstö mukaan lukien. Tietoturvapäällikön pitää osaa tulkita ja johtaa käytännön tarpeet strategiselle tasolle sekä miettiä tarpeisiin sopivat ratkaisut, Saarenpää toteaa.

  Tietoturvallisuuden merkitys korostuu jatkuvasti ja tietohallinnon tehtäväkentässä siihen liittyvät asiat ovat näkyneet jo pitkään. Tietoturvallisuus ei ole kuitenkaan tietohallinnon vaan koko organisaation asia. Tietoturvallisuudessa on paljon teknisiä elementtejä, mutta merkittävimmät asiat ovat organisaation prosesseihin ja ihmisten toimintaan liittyviä. Tietohallinto voi olla tässä veturina tai katalyyttinä, mutta yksinään se ei menesty.

  Oma energia liiketoiminnan kasvun varmistamiseen

  - Sekä tietohallinto- että tietoturvapäällikköpalvelua voi suositella kasvu-uralla oleville yrityksille, joissa oma energia ja aika suuntautuvat liiketoiminnan eteenpäinviemiseen ja kasvun varmistamiseen. Ulkoistetun palvelun avulla luodaan vakioitu ympäristö sekä käytännöt ja mallit, minkä mukaan yhteistä suunnitelmaa viedään eteenpäin ja samalla tuetaan yrityksen kasvua.

  Kun vakioinnin pohjalta luodut pelisäännöt ovat kunnossa, työ on kuin pelaajavalmentajalla: koordinaatiota, johtamista ja välillä kädestä pitäen auttamista sekä huolenpitoa. Tietoturvallisuutta viedään suunnitelmallisesti ja jäntevästi eteenpäin varmistaen, että koko ajan säilyy tilannekuva ja tietoisuus eri asioiden tasosta ja teemoista sekä kehittämistarpeista.

  - Digitalisaatiokehitys näkyy kentällä järjestelmähankintojen realisoitumisena ja pilvipalvelujen entistä vahvemmalla roolilla ICT-kokonaisuudessa. Organisaation kypsyystaso määrittelee hyvin paljon käytännön asioita ja etenemisnopeutta. Toimintamalli vaatii kuitenkin sen, että asioita myös digitalisaatiokehityksessä tehdään systemaattisesti ja hallitusti, Saarenpää sanoo.

  Teema: Tietohallinnon johtaminen

  Aihe: MPY Palvelut Oyj, Töissä MPY:llä