Vieraskynä: Näetkö digitaalisuuden uhkana vai mahdollisuutena asiakkaallesi, työllesi ja itsellesi?

  Halusimmepa tai emme, yhä enemmän tavaroita ja palveluita liitetään internetiin. World Economic Forumin The Global Information Technology Report 2015 mukaan, vuonna 2015 oli lähes 12 miljardia laitetta yhteydessä internetiin. Samaisessa raportissa arvioitiin, että luku kasvaa yli 20 miljardiin laitteeseen vuoteen 2020 mennessä.

  Tämä kaikki tulee lisäämään datan määrää, jonka avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä yrityksen ja työntekijän toimintaan ja tekemiseen sekä asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen. Ennen kaikkea lisääntyvä data mahdollistaa yrityksille huikeat mahdollisuudet saada kilpailuetua datan käytöstä ja luoda tehokkaampia tapoja organisoida työntekeminen yrityksessä.

  Lisääntyvä data synnyttää myös täysin uudenlaista liiketoimintaa. Uudenlaisen liiketoiminnan perustana on tuotteiden ja palveluiden tuottaminen osaksi verkostoituvaa maailmaa, mikä pohjautuu vielä tunnistamattomiin sosiaalisiin hyötyihin digitaalisten opiskelu- ja terveyspalveluiden tai älykkäiden kaupunkien rakentamiseen liittyen.

  Kyseisen ison kuvan vaikutus omaan tekemiseen voi näyttäytyä todella kaukaiselta ja merkityksettömältä. Voisi olla kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään, miten vääjäämätön ”kaiken internet” (Internet of Everything) tulee vaikuttamaan omaan liiketoimintaan ja työntekijöiden tekemiseen. Ennen kaikkea kannattaa miettiä millaista tietotaitoa yrityksessä tullaan tarvitsemaan sekä millaisilla laitteilla tai teknologialla voidaan tuottaa liiketoimintaa, joka luo arvoa ja lisäarvoa yrityksen asiakkaalle. ”Parhaimmillaan Internet of Everything haastaa yrityksen johtoa miettimään, mikä on yrityksen olemassaolon syy. Työntekijän osalta pohdittavana on se, että mikä on työntekijänä minun roolini teknologisoituvassa maailmassa.

  Työelämän murros tunnistetaan, mutta siihen varautuminen on hidasta

  Suomalaisen Työn Liitto sivusi viime vuotisessa työn tulevaisuuteen liittyvässä selvityksessään työelämän murrokseen liittyviä tekijöitä yrityksen toimintaan. Työelämän murros pitää sisällään teknologisen murroksen lisäksi vähenevän työvoiman ja kansainvälisen liikkuvuuden lisääntymisen. Teknologinen muutos vaikuttaa kaikkiin työelämän murrokseen liittyviin tekijöihin joko välittömästi tai välillisesti.

  Selvityksen tulokset työn murrokseen liittyen yrityksiin olivat kiinnostavat. Vaikka suurin osa koki muutoksen olevan jo käsillä ja vaikuttavan yrityksen toimintaan, niin silti viidesosa (21 %) yrityksistä ei uskonut työn murroksen vaikuttavan vielä pitkään aikaan tai lainkaan heidän toimintaansa. Kun katsottiin erittäin tappiollisten yritysten ryhmää, niin jopa 38 prosenttia ei uskonut työn murroksen vaikuttavan heidän toimintaansa lainkaan tai pitkään aikaan.

  InfoGrf.png

  Näiden tulosten pohjalta voi helposti tulkita, että työn murrokseen valmistautuminen ja teknologian hyödyntäminen luovat pohjaa tai ainakin tarjoavat mahdollisuuksia menestykseen. Parhaimmillaan yritykset uudistavat oman tekemisensä ottamalla käyttöön digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet ja tätä kautta tehostavat omaa toimintaansa. Tarvetta tälle olisi, sillä samaisen Suomalaisen Työn Liiton selvityksen mukaan lähes 42 prosenttia toimihenkilöistä pystyisi työskentelemään tehokkaammin nykyiselle työnantajalleen.

   

  ”Suomalaisen Työn Liiton selvityksen mukaan lähes 42 prosenttia toimihenkilöistä pystyisi työskentelemään tehokkaammin nykyiselle työnantajalleen.”

   

  Työn muutos ja mahdollisuus työskennellä tehokkaammin kietoutuvat yhteen osaamisen hyödyntämisen ja työn tekemiseen liittyvien välineiden ja työolosuhteiden heikkoon tasoon. Jotta yritykset voisivat menestyä ja saada kilpailuetua, niiden olisi erityisen tärkeää ottaa kaikki hyöty irti teknologian tarjoamista mahdollisuuksista. Digitaalisuuden sitominen osaksi yrityksen visioon ja strategisiin tavoitteisiin luo uusien mahdollisuuksien löytämisen ja parhaimmillaan vie yrityksen tarjoamat palvelut ja tuotteet aivan uudelle tasolle tarjoten kilpailuetua, joka kasvattaa liiketoimintaa. Teknologisten ja digitaalisten työkalujen avulla yritys pystyy myös tarjoamaan mahdollisuuden työntekijöille tehokkaampaan työskentelemiseen. Digitaalisuuden ja sen myötä työ murrokseen liittyvät seuraukset kannattaa ottaa vakavasti ja miettiä, mitä voisi oppia parantaakseen oman yrityksen ja työntekijöittensä toimintaa mielekkäällä tavalla.

   


  Jokke Eljala
  Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö
  jokke.eljala@suomalainentyo.fi

  Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri ja ex-Nokialainen seuraa suomalaiseen työhön vaikuttavia muutostekijöitä ja pohtii muutoksen merkitystä uusille suomalaisen työn mahdollisuuksille. 13 vuoden Nokia-urallaan ennakointi ja trendit -tiimin muutosagenttina Jokella on vankka kokemus trendien ja uusien kuluttajalähtöisten mahdollisuuksien kääntämisessä osaksi yrityksen, designin, brändin ja markkinoinnin strategioita sekä palveluiden ja tuotteiden konseptointia.

  Jaa kirjoitus eteenpäin: