Pilven käytön pitää olla helppoa

  Jani Pajari
  Kirjoittaja: Jani Pajari 2.3.2016

  Aihe: Pilvipalvelut


  Pilvimarkkinat ovat muuttaneet perinteistä ICT-palveluiden ostamista. Monesti kuvitellaan, että pilvi on edullista ja helppokäyttöistä. Aina ei kuitenkaan näin ole, vaan pilveen siirtyminen voi olla monimutkainen prosessi.

  Entäpä sitten, kun halutaan pilvestä siirtää kuormat ja prosessit takaisin ”vanhanaikaiseen” malliin? Onko tähän tarvetta, ehkä ei usein. Kaikesta huolimatta mielestäni pilvet ovat mahdollisuus ja ainoa oikea tie maailman, jossa jo elämme. IT-palveluntarjoajan pilvivaihtoehdot ovat:

  • Privaatti-pilvi
  • Globaali-pilvi
  • Hybridi-pilvi (kahden edellisen kombinaatio)

  Privaattipilvi on jokaisen palveluntarjoajan perusta ja palveluiden kivijalka. Ilman omaa uskottavaa privaattipilveä on vaikea toimia Suomen erittäin kilpaillussa IT-markkinassa. Miten sitten erottautua markkinassa?

  IT-palveluiden ja varsinkin pilvipalveluiden ostaminen myös privaattipilvestä on oltava erittäin helppoa ja nopeaa. Kaikki varmasti pystyvät tarjoamaan esimerkiksi IAAS-palveluita privaatti- tai globaalipilvestä, mutta entä sen jälkeen? Onko pilvipalvelut käyttöönotettu palveluntarjoajan palvelut liimattuna? Ovatko laskutusasiat selviä? Onko toimitus nopeaa ja kapasiteetti skaalautuvaa käytön mukaisesti? Nämä asiat ovat oltava kunnossa, jotta palveluiden hankinta on suoraviivaista ja helppoa. Palvelut on oltava portaalissa ja sitä kautta helposti jokaisen asiakkaan saatavilla.

  Hybridi vai julkinen pilvi

  Kaikkea ei aina kannata julkiseen pilveen viedä. Normaalisti paras ratkaisu on ns. hybridi-malli, jossa osa palveluista on julkisessa pilvessä ja osa privaattipilvessä. Näiden kahden eri pilvityypin välillä on oltava nopea yhdyspolku. Tarpeet voivat muuttua nopeasti esimerkiksi lisenssiehtojen valossa, jolloin on parempi siirtää kuormaa privaattipilvestä julkiseen pilveen.

  Palveluntarjoajalla on oltava menetelmät, miten kuormaa siirretään privaattipilvestä julkiseen pilveen ja päinvastoin. Ja tämä tehtäisiin jopa asiakkaan itsensä toimesta käyttäen palveluportaalia, jossa toiminto on automatisoitu ja loppuun asti mietittynä siten, että myös palveluntarjoajan palvelujen edellytykset siirtyvät mukana.

  Pilven mahdollisuudet

  Pilven selkeimmät hyödyt ovat elastisuus, käytönmukainen laskutus ja investointien jääminen vähemmälle – maksetaan vain käytetyistä palveluista kuukausittain. Monille yrityksille kuukausittainen, jopa päiväkohtainen kapasiteetin muutos voidaan optimoida juuri pilvimaailmassa. Esimerkiksi Microsoft on tuonut selkeitä lisenssiteknisiä hyötyjä pilviratkaisuihin. Lisenssit yleensä kuuluvat pilven palveluihin.

  Palvelun tarjoajan näkökulmasta moni voisi ajatella, että pilvipalvelut ovat uhka. Näin ei välttämättä kuitenkaan ole, vaan palvelutarjoajien pihvi tulee olemaan lisäarvopalveluissa ja siinä, miten asiakas voi hyödyntää pilveä mahdollisimmat kustannustehokkaammin.

  Pilven uhat

  Suurimmat uhat pilvipalveluihin on varmasti tietoturva, tai ainakin mielikuvat siitä, missä data sijaitsee, mikä taho siihen voi päästä käsiksi. Onko datan sijainnilla mitään merkitystä nykymaailmassa, jossa data kuitenkin on periaatteessa kaikkien saatavilla?

  Yli 90% eurooppalaisista haluaa samat tietosuojalait koko EU-alueella ja riippumatta siitä, missä heidän tietojaan käsitellään. Tämä alkaa jo olemaan todellisuutta. EU:n uusi tietosuoja-asetus laittaa jokaisen EU:n kansalaisen samanlaiseen asemaan, jolloin esimerkiksi verkkokauppoihin luottaminen on helpompaa.

  Jani Pajari
  Palvelujohtaja
  MPY Palvelut

  jani-pajari-blogi.jpg

  Jaa kirjoitus eteenpäin: