Saanko mobiilisti yhden kuun taivaalta, kiitos

  Sami Tiainen
  Kirjoittaja: Sami Tiainen 30.9.2016

  Aihe: Mobiliteetti, Mobiilistrategia

  Mobiliteetin hurjaakin hurjemmalle kasvulle povataan entistäkin nopeampaa etenemistä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Pelkästään Yhdysvalloissa mobiilikäyttäjien määrä kaikista 267.4 miljoonasta netin käyttäjästä on tänä vuonna yhteensä 79 %. Vuoteen 2020 mennessä tuon luvun arvioidaan kasvavan jo 86 %:iin.

  Mobiliteetti-mobiilistrategia-1.jpg

  Jotta me eurooppalaiset pysyisimme myös digitaalisen maailman ulottuvissa ja saisimme siitä oikeita hyötyjä, EU otti kantaa komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin sanoilla mobiliteetin kasvattamiseen. Junckerin mukaan digitaaliset teknologiat ovat leviämässä jokaiselle elämänalueelle, niinpä kaikilla ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus päästä nettiin. Voisikohan Pokémon Go olla vauhdittanut kannanottoa vai jokin muu, mutta eipä käy kiistäminen - näin pitäisi asioiden olla.

  Koska jokaisella ihmisellä Euroopassa tulisi olisi mahdollisuus päästä kiinni on-lineen, Euroopan komissio julkaisi lausuman, jossa se ehdottaa 120 miljoonan investointia langattomien yhteyksien kehittämiseen julkisilla paikoilla. EU haluaa siis tarjota ilmaisen wi-fi-yhteyden mm. puistoihin, julkisiin rakennuksiin ja kirjastoihin kaikissa jäsenmaissaan vuoteen 2020 mennessä: jokaisessa eurooppalaisessa kylässä ja kaupungissa tulisi olla ilmainen langaton yhteys tärkeimmissä julkisen elämän kohteissa. Hinta on halpa EU:n kannalta – jäsenmaat varmasti joutuvat huolehtimaan käytännön toteutuksen omasta kukkarostaan.

  Suomessa olemme erityisesti kunnostautuneet mobiilidatan käyttäjinä, sillä mobiilidataa käytetään täällä edelleen eniten maailmassa, keskimäärin viisi gigatavua kuukaudessa liittymää kohti. Tämä kertoo meistä suomalaisista hyvin paljon: olemme tottuneita ottamaan käyttöön arkea tehostavia ratkaisuja – nyt vain tämä sama tehokkuus tulisi siirtää osaksi yritysten ja organisaatioiden arkea sekä tehostamaan liiketoimintaa.

  Työelämä on jo muuttunut mobiilimmaksi

  Samalla tavalla kun julkinen mobiliteetti kehittyy, myös yritysten sisäisen mobiliteetin tulisi kehittyä ja mennä eteenpäin yhtä ennakkoluulottomasti. Mobiilistrategia osana ICT-strategiaa on perusasioita digitalisaation edetessä.

  Työelämä on jo muuttunut mobiilimmaksi kuluttajistumisen myötä ja työ- ja vapaa-ajan reunaviivat ovat eri tavalla piirretty kuin ennen. Mobiliteetti ja sen mahdollistavat etätyömahdollisuudet tehostavat työn tuottavuutta ja lisäävät työntekemisen mielekkyyttä - mutta tästä herää kysymys, että vaikka asiasta puhutaan ja kirjoitetaan paljon, niin onko todellisuus kuitenkin jotain ihan muuta? Mahdollistavatko organisaatiot mobiliteetin ja etäkäyttömahdollisuudet järjestelmiin sekä dataan ja tätä kautta työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta?

  Organisaatiot ovat investoineet ja investoivat edelleen mobiililaitekantaan voimakkaasti, mutta monta kertaa tuottavuustavoitteet näiden investointien osalta ovat kateissa. Nähdään enemminkin, että mobiili-investoinneilla voidaan tukea liiketoimintaa ja lisätä työntekemisen mielekkyyttä, mutta todellinen hyödyntäminen tuottavuuden parantamiseksi jää monesti tekemättä.

  Täytyisi suunnitella, millä tavalla mobiliteetin hyödyntäminen omassa organisaatiossa tehostaa ja parantaa toimintaa niin sisäisesti kuin ulkoisille asiakkaille. Eli mistä pitäisi lähteä asiaa purkamaan, jotta mobiliteetista saataisiin oikeasti kaikki hyöty irti niin organisaation kuin myös työntekijän ja käyttäjän näkökulmasta? Ja miten mobiliteetin hyödyntäminen kannattaa sitten tehdä, jotta tuottavuus saadaan maksimoitua.

  Nykyjärjestelmät, tietoturva ja palvelut kyllä mahdollistavat mobiliteetin hyödyntämisen tuottavuuden näkökulmasta, kunhan se vain tehdään suunnitelmallisesti ja harkitusti. Ravistellaan ne vanhat pinttymät ja uskomukset pois.

  Tässä muutama asia, mitä kannattaa pohtia etukäteen, kun lähdetään miettimään mobiliteettia ja sen hyödyntämistä organisaatioissa:

  1). Ensimmäinen ja tärkein asia: Luo organisaatiolle mobiilistrategia ja -prosessit, jotka mahdollistavat mobiliteetin ja sen hyödyntämisen. Mieti mitä mobiliteetilla halutaan saavuttaa: mielekkyyttä, tehokkuutta vai taloudellisia hyötyjä?

  2). Suunnittele sisäisten ja ulkoisten järjestelmien mobiilikäytön mahdollistaminen, pilvipalvelut ja yhdistä suunnitelmiin mukaan eri palveluiden tuottajat.

  3). Valitse sopivat tietoturvaratkaisut, jotka tukevat mobiliteettia.

  4). Hanki mobiliteetin mahdollistavat tietoliikenneratkaisut.

  5). Mieti millä laitteilla mobiliteetti mahdollistetaan käyttäjille? Ovatko ne henkilöstön itse omistamia (Bring-Your-Own-Device) vai käyttäjien itse valitsemia (Choose-Your-Own-Device)? Omistaako käyttäjä vai yritys laitteen?

  6). Varmista mobiililaitteiden hallinta ja elinkaari: kuka on sopivankokoinen kumppani huolehtimaan laitteiden hankinnasta, esiasennuksesta ja kuka auttaa niiden käytössä?

  7). Visioi ja hanki tietoa, miten mobiliteetti parantaa yrityksesi toimintaa 4 vuoden kuluessa? Mihin suuntaan haluaisit sen kehittyvän?

  8). Mahdollista samat asiat niin yrityksen sisällä omalle henkilökunnalle kuin omille asiakkaillesi.

  Perinteisen sähköpostin, läsnäolotietojen ja sosiaalisen median käyttämisen lisäksi organisaatiossa voidaan tehostaa ja parantaa mobiliteetin avulla lukuisia asioita – sillä voidaan oikeasti vähentää vaikka toimistotilan määrää, jos niin halutaan.

  Itse kuuta ei taivaalta saada vieläkään, mutta paljon muuta yhtä mielenkiintoista ja kannattavaa saadaan. Mitä sinun organisaatiosi haluaa mobiliteetilla saavuttaa? 

  Sami Tiainen
  Asiantuntija, mobiili- ja tietoverkkoratkaisut
  MPY Palvelut Oyj

   

  Jaa kirjoitus eteenpäin: