MPY:n blogi

Omin käsin onneen: otatko tietosuojan haltuun itse vai kannattaako pyytää apua?

Kirjoittaja: Marko Kiiski 1.3.2018 10:14

Tietosuojakäytäntöjä koskeva kiinnostus on ollut kuumaa viimeisten kuukausien aikana. Siirtymäaika on päättymässä 25. toukokuuta 2018 ja monissa yrityksissä vielä mietitään, kuinka GDPR hoidetaan tai tullaan hoitamaan – tehdäänkö jotain itse vai hankitaanko apua ulkopuolelta.

Lue lisää
0 Kommenttia Kommentoi!

Aihe: Tietosuoja

Tietosuoja on organisaation yhteinen asia

Kirjoittaja: Toni Sivupuro 21.9.2017 11:56

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Juuri tällä hetkellä yrityksissä valmistaudutaan – tai ainakin tulisi valmistautua nopealla aikataululla lain mukanaan tuomiin uudistuksiin.

Lue lisää
0 Kommenttia Kommentoi!

Aihe: Tietosuoja, GDPR, Datan suojaus

3 asiaa jotka IT-yrityksen toimitusjohtajan pitää tietää tietosuojasta

Kirjoittaja: Kari Ahlqvist 4.6.2017 20:24

Aikaisemmassa blogissani GDPR: Otatko tietoisen riskin vai oletko valmistautunut? käsittelin niitä riskejä, joita EU:n uudet asetukset tuovat mukanaan. Jatkan nyt samalla teemalla, mutta tässä blogissa tuon esiin kolme pääkohtaa, jotka koskettavat erityisesti IT- ja ohjelmistoalan toimijoita. 

Lue lisää
0 Kommenttia Kommentoi!

Aihe: Tietosuoja, Johtaminen

GDPR: Otatko tietoisen riskin vai oletko valmistautunut?

Kirjoittaja: Kari Ahlqvist 31.5.2017 11:15

Uuden tietosuoja-asetuksen myötä henkilörekisterin pitäjillä ja henkilötietoja käsittelevillä on oltava tieto ja vastuu siitä, missä paikassa henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Rekisterin pitäjällä tulee olla myös asianmukaiset menetelmät sekä tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asetuksen noudattamiseksi.

Lue lisää
2 Kommenttia Kommentoi!

Aihe: Tietosuoja, Johtaminen, GDPR

Millainen on hyvä IT-kumppani muutosten myllerryksessä?

Kirjoittaja: Sari Törmälä 4.8.2016 10:00

EU:n tietosuoja-asetus sisältää merkittäviä uusia velvoitteita ja sanktiointeja tietojen rekisteröintiin, käsittelyyn, siirtoon koneellisessa muodossa, ilmoitusvelvollisuuteen, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen.

Hankintalain kokonaisuudistuksessa (esitys annettiin eduskunnalle 22.6.2016) puolestaan viranomaisille ja kunnille halutaan nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatu ja se, että ne tukevat esimerkiksi työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristönsuojelua.

Rakennemuutokset ja siitä seuraava tulomuutos sekä tiukkenevat vaatimukset pistävät pohtimaan, mitä kannattaa tehdä itse, mitä yhteistyönä ja mikä ulkoistaa. 

Lue lisää
0 Kommenttia Kommentoi!

Aihe: Asiakaskokemus, Tietosuoja

Pilvestä pilveen - miten valita eri pilvien välillä?

Kirjoittaja: Jani Pajari 1.6.2016 11:00

Pilvipalvelujen kohdalla usein kysytyissä kysymyksissä tulee vastaan pilvien eri mahdollisuudet ja niiden sopivuus erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kysymyksissä nousevat esille niin kustannukset kuin palvelujen joustaminen yrityksen tarpeiden mukaan. Joustavuudella tarkoitetaan esimerkiksi kuukauden vaihteen suuria massa-ajoja, joihin tarvitaan nopeasti joustavaa pilvikapasiteettia. 

Lue lisää
0 Kommenttia Kommentoi!

Aihe: Pilvipalvelut, Tietosuoja

Tietoturva ei anna armoa: yritysten oma vastuu kasvaa

Kirjoittaja: Toni Sivupuro 17.5.2016 11:30

Vähän aikaa sitten luin artikkelin, jossa käsiteltiin pk-sektorin yritysten suhtautumista kyberuhkiin. Artikkelissa tuli vahvasti esille se, kuinka huolettomasti kyberuhkien riskejä on käsitelty yrityksissä. Tekstissä mainittiin, että vajaa puolet pk-yrityksistä on parantanut yrityksensä tietoturvaa hankkimalla parempaa palomuuritekniikkaa, ja on siten kaiketi tyytyväisempiä tilanteeseen digitalisoituvassa maailmassa. 

Lue lisää
0 Kommenttia Kommentoi!

Aihe: Tietosuoja, Tietoturva, Katakri

Katakrista pilvipalveluihin – kaikella on paikkansa

Kirjoittaja: Ilkka Korhonen 16.4.2016 8:02

Viimeisimpien ennusteiden mukaan yritykset investoivat vahvasti digitaalisten palvelujen ja erityisesti pilvipalvelujen hankintaan. Investointisuunta on tältä osin selvä, vaikka maailmalla it-investoinnit kokonaisuudessaan ovatkin laskussa globaalin talouden heikosta kehityksestä johtuen.

Pilvipalvelujen lisäksi myös konesalipalvelujen kysyntä on kasvussa. 

Tässä ratkaisevina tekijöinä ja kasvun moottoreina ovat erilaiset Big Data- ja esineiden internet -hankkeet (IoT). 

Lue lisää
0 Kommenttia Kommentoi!

Aihe: Pilvipalvelut, Tietosuoja, Katakri