Työ ei syrji – ihmiset sen tekevät

  Mari Tuovinen
  Kirjoittaja: Mari Tuovinen 11.9.2018

  Aihe: Työelämä, #eisyrji, Monimuotoisuus

  Tasa-arvoisessa Suomessa yhdenvertaisuuden pitäisi olla itsestäänselvyys, joka jää kuitenkin toteutumatta. Koska syrjinnän taustalla on liian usein asenteet tai tietämättömyys, sen poistamiseksi tarvitaan asennemuutosta ja tietoisuuden lisäämistä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Työ ei syrji -kampanjan tavoitteena on syrjinnän vähentäminen suomalaisessa työelämässä. MPY Palvelut on mukana kampanjassa ja haluamme omalla esimerkillämme muuttaa asenteita sekä osaltaan innostaa ja edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla.

  Meillä monimuotoisuuden arvostus näkyy johtamis- ja yrityskulttuurissa. Se tarkoittaa, että jokainen yksilö tulee kuulluksi omana itsenään ja itseilmaisu on tehty helpoksi. Asioista pitää ja saa puhua, vaikka ne välillä riitelevätkin. Kulttuurin perustana on osallistava johtaminen ja uskomme enemmän joukkoälyn voimaan. Se edellyttää, että toimintaa ohjaa oikeudenmukaisuus, jossa jokaisen työntekijän kyvykkyyksiä ja osaamista arvostetaan sekä hyödynnetään. Meillä kukaan ei nouse ylitse muiden ja syrjintään on nollatoleranssi.

  Työ-ei-syrji-lapio

  Toimintamme läpinäkyvyyteen sekä avoimuuteen panostetaan koko ajan ja toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys. Tiimit rakentuvat asiakkuuksien ympärille ja toimivat itseohjautuvasti. Taustalla on vahva vastuullisuuden kulttuuri, jossa työkaveria autetaan ja asiakasta ei kuseteta -mentaliteetti ohjaa toimintaamme. Uskomme, että moniarvoinen ja avoin yrityskulttuuri, jossa erilaisuus on hyväksyttyä ja sitä pidetään rikkautena, mahdollistaa meille parhaat työntekijät myös jatkossa.

  Riko asenteet ja ota haaste vastaan

  EK selvitti Taloustutkimuksen toteuttamissa kyselyissä työikäisten kokemuksia ikäsyrjinnästä ja seksuaalisesta häirinnästä alkuvuonna 2018. Tutkimus kertoo, että kymmenen prosenttia suomalaisista kokee tulleensa ikäsyrjityksi viimeisen kahden vuoden aikana. Ikäsyrjintään eivät osallistu vain työnantajat, vaan myös työkaverit ja asiakkaat.

  Seksuaalista häirintää koskevassa kyselyssä seitsemän prosenttia työikäisistä ilmoitti kokeneensa häirintää. Naiset ja ikääntyneet kokevat eniten syrjintää suomalaisessa työelämässä. Syrjintä ilmenee yleisemmin asenteina ja arvostuksen puutteena, tiedon saannissa sekä palkkauksessa.

  Töitä meillä siis yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta riittää! Tärkeää onkin luoda työpaikkojen työyhteisöihin kulttuuri, joka estää syrjinnän. Tärkeää on myös lisätä tietoisuutta ja avoimuutta yrityksissä, sillä vaikka syrjintää pyritään estämään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolailla, tarvitaan myös sitä asennemuutosta. EK uskoo, ettei Suomella ole varaa hukata yhdenkään osaavan ja työkykyisen ihmisen työpanosta ja jokainen työ ansaitsee parhaan mahdollisen tekijän. Tähän uskomme myös me MPY:llä! Niinpä haastamme kaikki asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme mukaan #eisyrji-kampanjaan!

  Mari Tuovinen
  markkinointi- ja viestintäjohtaja
  MPY Palvelut Oyj

  mpy-työ-ei-syrji


  MPY Palvelut kuuluu FIBS:n yritysvastuu- ja monimuotoisuusverkostoihin ja olemme allekirjoittaneet vuonna 2016 monimuotoisuussitoumuksen, jonka tavoitteena on moniarvoinen ja monimuotoisuutta tukeva organisaatio, joka takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille työntekijöille.

  MPY Palvelut on myös mukana vammaisten henkilöiden työllistämisprojektissa, joka kulkee nimellä Duunista totta. Projektin tavoitteena on pysyvästi muuttaa työkykyisten vammaisten henkilöiden työllistämismahdollisuuksia.

   

  Jaa kirjoitus eteenpäin: